Valby Skoles udviklingsplan

Alle børn på Valby Skole skal opleve sig som en del af et fællesskab. Fællesskaber danner rammen omkring trivsel og læring og er en central grundsten i barnets udvikling og dannelse. Forskning viser, at stærke fællesskaber er den bedste ramme omkring den enkeltes læring. Derfor er arbejdet med fællesskabet helt afgørende.
/Uddrag fra skolens udviklingsplan - Læs hele planen her...

Godt nytår!

Velkommen tilbage i skole!

Det er dejligt at se så mange glade elever møde ind her i 2018.

Skoleledelsen sender de bedste nytårhilsner og et nyhedsbrev, som kan læses her 

KKFO'en Potteskåret - en levende fritidsordning

Kreativitet, engagement, nærvær og høj faglighed præger vores skoles KKFO, Potteskåret. Vi hører til i skolens underetage, og alle børn, der går i 0.-3.klasse på Valby Skole, har mulighed for at gå på Potteskåret.
Børn er fantastiske - og hos os får de alle muligheder for at udvikle sig.
Besøg vores hjemmeside: Potteskårets hjemmeside

Indskolingen

På 0.-3.årgang har vi særligt fokus på, at vi får udviklet sikre læsere så tidligt som muligt. Derudover arbejder vi målrettet mod at give eleverne gode arbejdsvaner, så klasserne udvikler gode læringsmiljøer.


Læs meget mere om vores indskoling her...

Mellemtrinnet

I vores 4.-6.klasser har vi et stærkt fagligt fokus. Derudover har vi et styrket fokus på holddeling og undervisningsdifferentiering for at give alle elever de bedste læringsmuligheder. Der er desuden et dagligt elevsamtalebånd med fokus på elevernes individuelle læringsmål og trivsel.

Læs meget mere om vores mellemtrin her...

Udskolingen

Udskolingen går fra 7.-9.klasse, og her har vi fokus på elevernes uddannelsesparathed og en høj faglighed. Ved start i udskolingen vælger eleverne sig ind på vores linjer (Global, Science og Sundhed/ernæring). Vi arbejder med linjer, da det øger motivationen og glæden hos vores ældste elever.

Læs meget mere om vores udskoling her...