Skoleindskrivning til skoleåret 2017/18

Kære forældre til kommende skolebørn.

Skoleindskrivningen til næste skoleår (2017/18) er overstået, og i starten af februar får du besked i din e-boks om, hvor dit barn er optaget.

Hvis du endnu ikke har givet besked om hvor, du ønsker plads til dit barn, skal du tage kontakt til din distriksskole med det samme. 

Hvis du vil læse mere om indskrivningen i Københavns Kommune, kan du læse mere på kommunens hjemmeside: http://www.kk.dk/skoleindskrivning

Du er altid velkommen til at kontakte skolens kontor på 82 32 44 44, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at byde jer velkommen her hos os på Valby Skole smiley

Video om Valby Skole

Video om Valby Skole

Vil du se en video om vores dejlige skole? Så tjek ovenstående video ud smiley

*** OBS, vi er opmærksomm på at ovenstående video ikke virker pt. Der arbejdes på en løsning (5/1-17) ***

Du kan i stedet se videoen via følgende link: http://video.kk.dk/video/13299763/valby-skole-praesentationsfilm

Valby Skoles udviklingsplan

Alle børn på Valby Skole skal opleve sig som en del af et fællesskab. Fællesskaber danner rammen omkring trivsel og læring og er en central grundsten i barnets udvikling og dannelse. Forskning viser, at stærke fællesskaber er den bedste ramme omkring den enkeltes læring. Derfor er arbejdet med fællesskabet helt afgørende.
/Uddrag fra skolens udviklingsplan - Læs hele planen her...

KKFO'en Potteskåret - en levende fritidsordning

Kreativitet, engagement, nærvær og høj faglighed præger vores institution. Børn er fantastiske - og hos os får de alle muligheder for at udvikle sig.
Klik videre til Potteskårets hjemmeside

Indskolingen

På 0.-3.årgang har vi særligt fokus på, at vi får udviklet sikre læsere så tidligt som muligt. Derudover arbejder vi målrettet mod at give eleverne gode arbejdsvaner, så klasserne udvikler gode læringsmiljøer.

Læs meget mere om vores indskoling her...

Mellemtrinnet

I vores 4.-6.klasser har vi et stærkt fagligt fokus. Derudover har vi et styrket fokus på holddeling og undervisningsdifferentiering for at give alle elever de bedste læringsmuligheder. Der er desuden et dagligt elevsamtalebånd med fokus på elevernes individuelle læringsmål og trivsel.

Læs meget mere om vores mellemtrin her...

Udskolingen

Udskolingen går fra 7.-9.klasse, og her har vi fokus på elevernes uddannelsesparathed og en høj faglighed. Ved start i udskolingen vælger eleverne sig ind på vores linjer (Global, Science og Sundhed/ernæring). Vi arbejder med linjer, da det øger motivationen og glæden hos vores ældste elever.

Læs meget mere om vores udskoling her...